Een medewerker die lange tijd uitstekend werk heeft geleverd en daardoor zeer waardevol voor de organisatie is.  U wilt de medewerker  waarschijnlijk niet kwijt. Wel constateert u dat er wat moet verbeteren. Het kan zijn dat het niet meer helemaal lekker loopt of dat de medewerker een ontwikkelstap moet maken, professioneel , persoonlijk of een combinatie daarvan. Coaching bij verbetertrajecten kan uitkomst bieden.

U kunt de medewerker coaching bij een verbetertraject aanbieden bij mij. Van het bepalen van de eigen koers, tot anders leren omgaan met zichzelf of werk. Anders communiceren, meer regie, minder stress of een betere werk privé balans. De medewerker leert reflecteren, op een oplossingsgerichte manier naar zichzelf kijken. Gemotiveerd en gestimuleerd om belemmeringen en gedragspatronen te transformeren. Om vanuit eigen kracht te werken, doelen te realiseren, de volgende stap te maken. Ik zorg voor een daadkrachtige en betrokken coaching bij het verbetertraject.

Coaching bij verbetertraject bij disfunctioneren

Als een medewerker disfunctioneert, moet u een plan opstellen om zijn functioneren te verbeteren. Hierbij is het belangrijk dat de verbeterpunten duidelijk zijn geformuleerd en dat de medewerker de tijd krijgt om met deze punten aan de slag te gaan. U staat dan ook sterker bij een eventuele ontslagzaak. Ik ondersteun u bij het SMART formuleren van de verbeterpunten. De medewerker heeft hier veel aan. Het geeft hem inzicht in waar hij op gecoacht moet worden.

Als werkgever staat u een stuk sterker als u het verbetertraject zorgvuldig aanpakt. Een goed verbetertraject:

  • biedt de medewerker werkelijk kans om zijn functioneren te verbeteren. Bij de start van het verbetertraject al over op non-actief stellen of ontslag beginnen, is dus voorbarig;
  • duurt ‘lang genoeg’: de medewerker moet een redelijke termijn krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Een periode van minimaal een half jaar voor een verbetertraject is gebruikelijk;
  • bevat SMART geformuleerde verbeterpunten, acties en termijnen waarbinnen de werknemer die acties moet realiseren. Zo weet de medewerker wat er van hem wordt verwacht en hoe zijn inspanningen zullen worden getoetst;
  • bevat tussentijdse afspraken waarin de werkgever het verbetertraject evalueert met de medewerker;
  • wordt zorgvuldig afgerond: zorg dat de medewerker kort na afloop te horen krijgt of het verbetertraject is geslaagd en bied hem de kans om zijn visie op het verloop van het verbetertraject
    te geven. Vel daarna pas uw eindoordeel over het al dan niet slagen van het verbetertraject.

Ik ben in staat om de medewerker te coachen, zijn vertrouwen te winnen en aan de verbeterpunten te werken. Zo krijgt de medewerker inzicht in zichzelf en in zijn kunnen.

Neem contact op met mij zodat we vorm kunnen geven aan een duidelijk en transparant verbetertraject.

Zicht op eigen knelpunten

” Pauline heeft mij laten inzien waar mijn knelpunten zaten.

Dat heeft ze laten zien door goed naar mij te luisteren en me stapsgewijs te leren om naar mijzelf te kijken, maar vooral naar mijzelf te luisteren. Ze heeft me ook geleerd om positief naar mezelf te kijken en daardoor een groot deel van mijn  onzekerheden weggenomen. Hierdoor kan ik veel beter met autoriteit omgaan.”

Mietsy Wilkens