E-coaching

Algemene voorwaarden

In een aantal trajecten bij Pauline Houwing Loopbaanadvisering en coaching wordt e-coaching aangeboden. Dat gebeurt altijd in combinatie met Face2face contacten. Dit noemen we ook blended coaching. Meestal heb je eenmaal in de twee à drie weken een gesprek met Pauline Houwing. In de weken daartussen heb je via Pluform contact met haar. Onderzoek wijst uit dat met deze wijze van begeleiding het traject in een versnelling komt.

1. Contactfrequentie

De e-coaching vindt plaats via Pluform. Er zal tenminste 2 maal per week contact plaats vinden. Er zal wederzijds altijd binnen 72 uur op werkdagen op de berichten gereageerd worden, ook om aan te geven als er meer tijd nodig is om de opdracht uit te werken. Of als er door omstandigheden niet (uitgebreid) gereageerd kan worden. Vakantieperiodes van zowel de coach als de coachee worden tijdig doorgegeven.

2. Vertrouwelijkheid

Alles wat gedurende het coachingstraject aan elkaar geschreven of besproken wordt, mits niet in strijd met de wet, wordt strikt persoonlijk behandeld door de coach. Pluform is een AVG-proof systeem. Computers en andere devices zijn voorzien van een wachtwoord.

3. Werkrelatie

Tijdens het traject wordt aan de slag gegaan met het doel van het traject zoals in de bijbehorende offerte overeengekomen. Wat van de coach verwacht kan worden is dat kennis en ervaring ingezet wordt om de coachee in zijn/haar ontwikkelproces te ondersteunen. Wat de coach van de coachee verwacht is dat deze met een open houding het traject tegemoet treedt en inspanning levert om dit te laten slagen. De coach gaat er van uit dat de coachee zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en dat deze zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij/zij wil. Als gevolg daarvan is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt en is hij/zij in persoon aanspreekbaar op zij/haar gedrag. Als de coaching niet voldoet aan de verwachtingen van de coachee, laat hij/zij het de coach weten. Deze zal dan haar best doen om de relatie naar tevredenheid vorm te geven.

4. Gedragscode en Klachtenregeling

Voor het e-coachingstraject gelden de Algemene voorwaarden, de privacyregeling en de gedragscode zoals deze op de website te vinden is www.paulinehouwing.nl (bij de kleine lettertjes).