Arbeidsongeschikte medewerkers hebben een behoorlijke impact op de organisatie. De werkdruk bij directe collega’s neemt toe, er moet ineens van alles geregeld worden en naar een oplossing worden gezocht. Zeker als de werknemer lang uit de roulatie zal zijn, komt er heel wat bij kijken. U moet voldoen aan de wet, de regels, en u krijgt met verschillende partijen te maken. De aanpak van reïntegratie en verzuim verdient veel aandacht.

Begeleiding bij reïntegratie 2e spoor

Voor reïntegratiebegeleiding 2e spoor nodig? Ook dan kunt u bij mij terecht. Ik begeleid het 2e spoortraject. Ik heb een intake met de medewerker, stel een plan van aanpak en de rapportages samen. Dit doe ik op transparante wijze en koppel terug waar nodig zodat u zicht houdt aan de voortgang én de resultaten. Ik doe wat nodig is, en meer. Met alle daarbij behorende stappen, conform Wet Poortwachter en UWV-proof. Ik help zowel de medewerker als de organisatie en zorg voor een oplossing. Daar hoort ook het zoeken naar een re-integratieplek, het vinden van een baan of het starten van eigen bedrijf bij. Om deze doelen te bereiken maak ik actief gebruik van mijn netwerk. Proactief, daadkrachtig en betrokken. Een aanpak die van belang is. Het helpt loonsancties voorkomen. En dát bespaart veel tijd, kosten en onnodig gedoe. Bovendien bied ik u en uw medewerkers de kans om verder te gaan en daarmee weer perspectief.

Eigen regie bij verzuim en gezondheid

Zelfredzaamheid en Eigen regie voor medewerkers is tegenwoordig ‘het motto.’ We zien dat dit vaak gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Het nemen van regie gaat immers niet vanzelf. Zo ervaren medewerkers wel een probleem met werkdruk, maar verwachten in eerste instantie toch vooral van de organisatie dat zij er iets aan doen. Hoe kom de medewerker toch tot inzicht in het eigen vermogen dat het noodzakelijk is om er iets aan te doen?

U als goed werkgever zou graag zien dat uw werknemers de eigen regie pakken bij verzuim en gezondheid. Echter daar is meer voor nodig dan dit in uw beleid op te nemen en hierover te communiceren. Ik kan u helpen bij dit traject door medewerkers individueel of per team een traject aan te bieden zodat zij in staat zijn om de eigen regie bij verzuim en gezondheid  op te pakken. Op deze manier worden uw medewerkers weer zelfredzaam in het organiseren van het werk, zodanig dat verzuim en gezondheid tot de eigen verantwoordelijkheden gerekend worden.

Een traject bij dit eigen regie model bij verzuim en gezondheid kan ik samen met u vorm geven. Voor afspraken rond dit thema, of voor een reïntegratietraject van uw medewerker,  kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek.