De arbeidsmarkt verandert, functies veranderen en er is behoefte aan flexibiliteit. Door de vergrijzing zijn duurzaam inzetbare medewerkers steeds belangrijker. Sturen op duurzame inzetbaarheid is een vast belangrijk gegeven voor de meeste organisaties. Met het stijgen van de pensioenleeftijd en het aantrekken van de arbeidsmarkt eist dit onderwerp voortdurende aandacht van organisaties.

In beweging

Hoe krijg je als organisatie je medewerkers in beweging zodat ze duurzaam inzetbaar blijven? Een gezonde bedrijfsvoering is dus essentieel, voor iedereen. Maar hoe realiseer je dat als organisatie? Het belang van duurzaam inzetbare medewerkers – voor de organisaties en ook  voor de medewerker zelf behoeft tegenwoordig weinig toelichting.

Duurzame inzetbaarheid is geen hobby van HR. Beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit staat of valt met voldoende draagvlak in de gehele organisatie. Hoe staat uw organisatie er eigenlijk voor? Ook hier geldt: meten is weten. Duurzame inzetbaarheid gaat om vitaliteit, werkvermogen en employability. Een scan van uw organisatie is belangrijk om inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Schijf van 5

Duurzame inzetbaarheid voor werkgevers kent de schijf van 5:

  • Betrokkenheid: Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.
  • Gezondheid: Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en stimuleer en gezondere levensstijl. Faciliteer hen bij sporten, gezond leven en stoppen met roken.
  • Ontwikkeling: Bied uw werknemers mogelijkheden tot ontwikkeling. Door middel van opleiding, maar ook door middel van coaching. Hiermee vergroten zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en vergroot u het vermogen van uw organisatie om in te spelen op verandering in de markt.
  • Organisatie: Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.
  • APK: Onderzoek periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, ontwikkeling en de gezondheid.

Ik kan u hierbij adviseren om een passende strategie te kiezen voor uw organisatie en uw medewerkers. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met mij op.