Een loopbaan APK in organisaties is geschikt voor de medewerker die wil weten waar hij staat op de arbeidsmarkt. Vragen als “ben ik nu en in de toekomst aantrekkelijk voor  werkgevers”  of, “heb ik kans om een andere baan te vinden in een vergelijkbare functie en hoe kan ik die kans vergroten?” Dit kan zijn binnen of buiten de huidige organisatie.

Goed werkgeverschap

Vanuit goed werkgeverschap kunt u uw professionals eenmaal per periode een Loopbaan APK in organisaties aanbieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat professionals die regelmatig een loopbaan APK ondergaan gemotiveerder en bevlogener hun werkzaamheden doen. Het is voor u maar ook voor uw medewerkers van belang dat zij op een gezonde wijze hun pensioenleeftijd halen. Inzicht in vitaliteit, werkvermogen en employability komen hierbij aan de orde.

Met behulp van deze APK onderzoekt u periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, de gewenste ontwikkeling en de gezondheid.

Pauline Houwing kan in één of twee gesprekken uw medewerkers aan dit inzicht helpen. Op deze wijze zijn zij in staat de regie in hun eigen loopbaan te nemen en kunt u het gesprek met uw medewerkers aangaan.

Neem voor een vrijblijvend gesprek voor een eventueel maatwerktraject contact op met mij op.