Wat níemand je vertelt over leidinggeven aan thuiswerkers.

geplaatst in: Uit de praktijk | 0

‘Pffff…’, zei Monique, toen ze me belde. ‘Ik ben helemaal klaar met dat leidinggeven aan thuiswerkers.’ De ene medewerker was onbereikbaar als ze hem nodig had, de andere hing continu met haar aan de telefoon en stuurde per dag wel onnodig vaak e-mails, vertelde ze mij. Een derde keek haar steeds ontevredener aan vanaf het scherm en als Monique vroeg wat er was, dan was er niets aan de hand.  ‘Ik ben nog nooit zoveel met medewerkers bezig geweest als nu…. pfffff.’ En terwijl ze zuchtte liet ze hoopvol een stilte vallen. Monique had wel even behoefte aan wat ondersteuning in haar rol van leidinggevende.

Ik begreep haar goed. In deze corona-tijden is eigenlijk niks makkelijk. Wij mensen moeten ons continu aanpassen, ook als werknemers. Na de intelligente lockdown krijgen we meer vrijheden. Thuiswerken echter – als het kan – blijft nog steeds het advies van de overheid.

Bij het bedrijf van Monique werkt iedereen thuis, inclusief zijzelf.

Monique geeft leiding aan een team. Haar directeur is enorm ambitieus. Dat spreekt haar aan, maar ze voelt zich ook onzeker bij hem. Haar collega’s zijn wel aardig, maar ze mist de onderlinge steun die ze nodig heeft. Monique wordt door mij gecoacht in haar rol als leidinggevende. Ze volgde bij mij het POWER-programma en dat maakte haar als leidinggevende krachtiger en effectiever. Ook voelde ze zich minder eenzaam en kreeg ze veel meer zelfvertrouwen. Af en toe vraagt Monique incidenteel ondersteuning en plannen we een coachingsgesprek. Zo blijft ze zichzelf ontwikkelen.

Resultaten

Ik vroeg Monique hoe ze het leidinggeven aanpakt, nu iedereen thuis werkt. Ze vertelde dat ze gedurende de dag iedereen een keer belt en eenmaal per week een afdelingsoverleg houdt. Vroeger was dat eenmaal per maand, nu dus eens per week! Ik vertelde haar dat medewerkers juist nu iets meer sturing nodig hebben. Niet dat zij moet vertellen wat ze moeten doen, maar dat ze samen met hen resultaten benoemt. Resultaten als team, sub-team of individueel. En dat kan per dag, per week of zelfs per maand. Het is zelfs handig om dat in een dagstart te doen. Bijvoorbeeld maximaal een half uur met elkaar communiceren. Elke dag. Zo kunnen sub-teams ook onderling afspraken maken. Aan het eind van de dag is een evaluatie met het team dan mogelijk over de voortgang en de eventueel behaalde resultaten. Successen vieren en behaalde resultaten samen delen is wat ik Monique sterk aanraadde.

Collega’s missen elkaar

Die dagstart leek Monique een goed idee. Vooral omdat ze merkt dat mensen ‘door de agenda heen zaten te kletsen’ tijdens de vergadering. Dat irriteert haar enorm. ‘Misschien is het handig om je irritatie te benoemen en te vragen aan het team of het informele contact ook anders geregeld kan worden’, zei ik tegen Monique. ‘Er zijn bijvoorbeeld teams die de dag eerst afsluiten met het delen van de resultaten en vervolgens een half uur ‘informeel’ kletsen.’ Voor vragen als Hoe gaat het met je?, Heb je een leuk weekend gehad?, Hoe is het met je kinderen?, Weet iemand nog een leuke serie op Netflix? is dan ruimte. Alles mag in zo’n half uur. Een ander voorbeeld dat ik aanhaalde is dat er ook teams zijn die samen lunchen, waarbij het ook dán niet over werk gaat. ‘Fijn, dank je voor de tips.’ Monique klonk al een stuk opgewekter.

Vertrouwen

‘En wat zou ik met die medewerker die zo slecht bereikbaar is nog kunnen proberen?’, vroeg Monique me tot slot. Ik vroeg haar wat haar precies dwars zat. ‘Ik vertrouw hem gewoon niet. Volgens mij werkt hij voor geen meter!’. ‘Hoe zit het dan met zijn resultaten?’, vroeg ik haar, ‘is hij wel bij de afdelingsoverleggen?’

‘Ja dat wel’, zei ze, ‘maar ik krijg geen grip op hem.’

We bespraken dat zo’n situatie inderdaad niet makkelijk is. Als Monique uitstraalt dat ze hem niet vertrouwt maakt dat hun arbeidsrelatie niet beter. Monique en ik maakten een afspraak voor een -online- coachingsgesprek, zodat we ook dieper op Monique’s wantrouwen in konden gaan. Dan konden we vervolgens oefenen in een rollenspel hoe ze dit het beste aan kon pakken.

Toen ik ophing, besefte ik dat werken in de tijd van Corona heel wat met mensen doet. Ze zitten eigenlijk continu in een soort roller-coaster waarbij ze proberen af te stemmen met elkaar wat het ‘nieuwe normaal’ nu eigenlijk is. Ik was blij dat Monique belde en dat we een afspraak hebben gemaakt. Ik voelde dat ze een luisterend oor en hulp nodig had om zich weer te realiseren wat haar strategie zou zijn. Monique kennende zou ze snel de zaken weer oppakken.

Voel jij je wel eens eenzaam in je werk? Terwijl je juist effectiever wilt zijn en meer zelfvertrouwen wilt hebben. Klik hier voor mijn gratis e-book waarin ik je tips geef hoe je dit aan kunt pakken. Succes!

En mocht je vragen hebben dan kun je altijd contact met me opnemen.