Iedereen op LinkedIn!

geplaatst in: Uit de praktijk | 0

LinkedIn is het social medium voor werk, werkenden en werkzoekenden. Er wordt informatie met betrekking tot werk gedeeld, genetwerkt en contacten gelegd voor nieuw werk of voor nieuw personeel.

Iedereen op LinkedIn?

Daar zeg je nogal wat… Moet een werkgever al zijn werknemers dan dwingen om nog meer tijd te besteden aan sociale media? De burn-out ligt toch al op de loer door personele schaarste.

Ja, iedereen op LinkedIn! En dat zeg ik niet zomaar. Laatst sprak ik een werknemer in de ouderenzorg. Zij kon geen vrij nemen omdat er te weinig personeel was. Ik vroeg haar hoe dat kwam. Al snel werd er gewezen naar de afdeling HR. “Ze” zorgen niet voor voldoende reacties op vacatures en voor gekwalificeerd kandidaten.

Mmmm…is dat zo? Ik vroeg haar of ze op LinkedIn actief was. Nee, daar had ze geen tijd voor. Daarnaast was ze zelf niet op zoek naar een nieuwe baan, en daar is LinkedIn toch voor?

Stel, er is een werknemer die graag in de ouderenzorg wil werken en daar ook de goede opleiding voor heeft. Wat gaat deze werknemer doen? Naast het zoeken van vacatures? 

Op dit moment zijn er veel vacatures dus de werknemer heeft het voor het kiezen. De eis is wel dat er gezellige collega’s zijn. Dus zoeken op LinkedIn levert veel informatie op over die collega’s, de organisatie en de cultuur van de organisatie.  Maar wat als bij de ene organisatie er nauwelijks collega’s op LinkedIn zijn, of, ze hun profiel niet verder hebben ingevuld dan alleen de huidige functie? En bovendien hebben ze geen profielfoto toegevoegd? Bij de andere organisatie hebben de collega’s wel een uitgebreid profiel ingevuld met een foto. En ze delen ook nog informatie over de organisatie, over het vak dat ze uitoefenen en de opleidingen die ze hebben gevolgd. Kortom het ziet er daar veel beter georganiseerd uit.

Wat zou de werkzoekende dan beslissen?

Werven via personeel

Steeds meer organisaties zetten ‘referral recruitment’ in. Bij deze wervingsmethode wordt gebruik gemaakt van het netwerk van hun medewerkers. Voor werkgevers opent dit de kanalen naar nieuwe en interessante kandidaten die je anders niet zou bereiken. LinkedIn is hier het beste medium voor.

Voorwaarde is wel dat werknemers trots zijn op de organisatie. Dat bereik je met name door goed werkgeverschap. En de werkgever moet daarnaast ook netjes met de nieuwe kandidaten omgaan, hen een warm welkom heten bij hun interesse in de organisatie. Altijd contact opnemen met de kandidaat, via mail, whatsapp, etc. Of de deur openzetten voor kennismaking met een kop koffie☕️.

Wat heeft de werkgever dus te doen?

De werkgever die werft via LinkedIn, en dat is deze tijd heel verstandig, maakt het mogelijk voor de medewerkers om een LinkedIn profiel te maken. Met behulp van een training legt hij de medewerkers uit waarom het belangrijk is dat ze een LinkedIn profiel hebben. En ook het belang van het regelmatig actief zijn op LinkedIn. 

Op deze wijze kan de werkgever er voor zorgen dat er referral recruitmentkan worden toegepast.

De werkgever zorgt voor goed werkgeverschap door een goed HR-beleid en een goede uitvoering van de werving- en selectieprocedures. 

En de werknemer?

De werknemer leert hoe LinkedIn werkt en maakt een profiel aan. De werknemer straalt trots uit over de organisatie waar hij werkt en het beroep dat hij uitoefent.

De werknemer deelt regelmatig berichten op LinkedIn en doet actief mee aan het delen van informatie, kennis en netwerkcontacten.

2019 is het jaar van de kandidaat. Er zijn veel vacatures en er is minder gekwalificeerd personeel beschikbaar. Dat vergt dus nogal wat van zowel de werkgever als de werknemer.

Mocht je als werkgever, of als werknemer, meer willen weten over het hoe en wat van LinekdIn neem dan vooral contact met mij op voor een ☕️ en een goed gesprek. Ik neem je graag mee in mijn gedachtengoed.