Overheid verplicht LoopbaanAPK

geplaatst in: Uit de praktijk | 0

“Overheid verplicht organisaties met ingang van 1 januari een Loopbaan-APK aan medewerkers aan te bieden”

 

Fictief natuurlijk, maar het zou geen verkeerde maatregel zijn. Het kan de maatschappij in ieder geval veel geld besparen. Neem nou bijvoorbeeld de APK. Toen de jaarlijkse APK keuring in 1985 werd ingevoerd voor auto’s was dat met name gericht op verkeersveiligheid en duurzaamheid van voertuigen. Kennelijk was er achterstallig onderhoud op auto’s, de verplichtstelling van de keuring maakte het mogelijk dat autobezitters hun voertuigen beter gingen onderhouden. De verkeersveiligheid is sinds de invoering enorm toegenomen. Dat is natuurlijk fantastisch. Én het bespaarde de maatschappij heel veel leed en geld.

 

Stel nou dat de overheid de APK ook verplicht stelt voor werknemers en hun loopbaan? Eenmaal per jaar een keuring ondergaan waar gemeten wordt of je voldoende energie van je werk krijgt. Hoe vitaal ben je in je werk? Heb je voldoende uitdaging in je werk, of loop je op je tenen? Mentaal en fysiek. Hoe staat het met het onderhoud? Ben je op de hoogte van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Doe je nog voldoende aan ontwikkeling en ontplooiing?

 

Wat zou dit de staat opleveren?

 

Vernet (verzuimregistratie in de zorgsector) kopte onlangs dat dit jaar er door verzuim een half miljard euro weglekt uit de zorg. Werkstress en burn-outs zijn hierbij verreweg de grootste oorzaken. Annita Rogier, stress en burn-outspecialist, weet hoe organisaties stress kunnen reduceren en burn-out voorkomen: “Als organisaties serieus werk willen maken van de preventie van burn-out, dan is inzicht nodig in de factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van burn-out. Door waar nodig stress- bronnen weg te nemen, raken medewerkers minder snel overbelast”.  Eén van haar aanbevelingen is medewerkers regelmatig in de loopbaanspiegel te laten kijken. Dit is van belang om scherp te blijven op het ‘onderhoud’ van henzelf. Investeren in personeel zowel op de APK als op ontwikkeling zijn instrumenten die het binden en boeien van je medewerkers bevorderen.

 

Wat kan een organisatie besparen met een goede verzuimaanpak?

Op het internet zijn verschillende tools te vinden die je helpen met het berekenen van de verzuimkosten per dag. En, schrik niet, een verzuimdag kost minimaal € 250,-. En dan hebben we het nog niet eens over de vervangingskosten om toch het werk gedaan te krijgen. De duur van uitval als gevolg van een burn-out is minimaal 3 maanden. Dat is in totaal ongeveer 91 dagen. Dus, bij verzuim van 3 maanden van één medewerker zijn de kosten minimaal € 22.570. Tja…

 

Elke investering die een organisatie doet om dit te voorkomen is gerechtvaardigd. Waarom gebeurt dit dan niet? Het levert ons als maatschappij het viervoudige van dit bedrag op! Een beter nationaal werkklimaat, minder zorgkosten, minder productieverlies, en ga zo maar door.

 

Goed werkgeverschap

Voordat de APK voor auto’s verplicht werd ingevoerd bedacht men niet om zijn auto te laten keuren. Nu weten we niet beter. De vraag is waarom we als medewerker niet automatisch aan preventie doen, waarom het ons verplicht moet worden opgelegd.

 

We kunnen het lang en breed over de oorzaken van verzuim en burn-out hebben. Een snellere aanpak is beter. Ik kan een organisatie overtuigen van het feit dat een loopbaan APK veel oplevert. Als preventie voor verzuim, maar ook in het kader van goed werkgeverschap. En dat levert nog veel meer op, want nu werknemers het voor het kiezen hebben waar ze willen werken, kiezen ze liever voor de goede, dan voor de slechte werkgever!

 

En welke organisatie zou niet als goed werkgever te boek willen staan. En bij goed werkgeverschap hoort goed werknemerschap. Zo snijdt het mes aan twee kanten en dat is mooi.

 

Je kunt voor een vrijblijvend gesprek contact met mij opnemen voor de inrichting van een loopbaanAPK voor uw medewerkers. Ik denk graag met u mee.

 

Neem contact op met Pauline